Laboratorium Układu Ruchu Człowieka
Laboratorium Biochemii
Pracownia Genetyki