1. Porównanie skuteczności hydroterapii (Watsu) i terapii manualnej u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

  Skład zespołu:

  • dr Anita Kulik
  • dr Jerzy Trzeciak
  • dr n. med. Monika Kuczma
  • dr n. med. lek. med. Krzysztof Chrobrowski
  • lek. med. Dariusz Kozerawski

   

  Celem badań jest ocena i porównanie terapii manualnej wykorzystującej mobilizacje stawowe, terapię tkanek miękkich i techniki rozciągające mięśnie i inne tkanki okołostawowe oraz Watsu (metoda pracy z ciałem w środowisku wodnym, wykorzystująca elementy stretchingu, masażu, mobilizacji, technik powięziowych) w przypadku dolegliwości chorych z dysfunkcją stawu biodrowego, w szczególności na: stopień nasilenia bólu, ruchomość stawu biodrowego, radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego. Terapia manualna znalazła potwierdzenie swej skuteczności w publikacjach różnych autorów jednak dotychczas opublikowano pojedyncze prace badawcze sugerujące korzystny wpływ Watsu w przebiegu ciąży, w leczeniu fibromialgii, niedowładu połowiczego typu spastycznego, depresji. Istnienie niewielkiej liczby doniesień na temat skuteczności metody Watsu jest wskazaniem do prowadzenia dalszych badań nad jej wpływem na stan zdrowia chorych z różnymi schorzeniami, także z dysfunkcją stawu biodrowego.

   

 2. Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z zaburzeniem czynności nerwu dodatkowego  po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi.


  Skład zespołu:

  • dr hab. Sławomir Marszałek
  • mgr Maciej Górecki

   

  Celem głównym badań, jest stworzenie autorskiego postępowania usprawniającego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych u chorych z uszkodzeniem nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi.

  Chorzy po wcześniejszych badaniach wstępnych obejmujących m.in. wywiad, ocena poziomu bólu, określenie zakresów ruchu barku oraz głowy i szyi, potencjałów elektrycznych mięśni wskaźnikowych przy użyciu aparatu EMG powierzchniowego, elastyczności tkanki bliznowatej pola operowanego z użyciem USG z elstografią zostaną poddani indywidualnej terapii fizjoterapeutycznej z zastosowaniem technik: stymulacji nerwowo-mięśniowej, manipulacji powięzi, manualnego rozluźnienia mięśniowo-powięziowego, energizacji mięśni, poizometrycznej relaksacji mięśni, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji. W ich wyniku spodziewane jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie ruchomości barku oraz głowy i szyi, odzyskanie lub polepszenie funkcji nerwu dodatkowego, zmniejszenie restrykcji tkankowych i poprawa jakości życia chorych.

   

 3. Uwarunkowania rozwoju koordynacji ruchowej


  Skład zespołu:

  • dr hab. Piotr Żurek
  • dr Izabela Zaleska-Posmyk
  • dr Piotr Wójciak
  • mgr inż. Emilian Duda

   

  Celem badań jest określenie różnych uwarunkowań rozwoju koordynacji ruchowej oraz przejawiania wybranych zdolności motorycznych osób o zróżnicowanej aktywności fizycznej/poziomie sportowym. Zespół prowadzi m.in. badania w ramach diagnozowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej w profilaktyce otyłości dzieci w wieku 7-12 lat. Prowadzone są także badania zawodników różnych dyscyplin sportowych, przy współpracy m.in. z Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Związkiem Zapaśniczym oraz klubami w Gorzowie i na terenie całego kraju.

   

 4. Skład ciała a sprawność fizyczna polskich nastolatków


  Skład zespołu:

  • dr hab. Ewa Gajewska
  • Katarzyna Lisiecka
  • Paulina Barańska
  • Ewa Ratajczak
  • Anna Parysek

   

  Celem badania jest analiza składu ciała u nastolatków z nadwagą, otyłością oraz uprawiających wioślarstwo a sprawnością fizyczną odniesioną do wyników populacyjnych zróżnicowanych ze względu na płeć. Ocena składu ciała przeprowadzona zostanie za pomocą bioimpedancji elektrycznej. Uzyskane wyniki (rezystancja i reaktancja), uzupełnione o dane dotyczące: wieku, płci, wysokości i masy ciała osób badanych, pozwalają na oszacowanie przy pomocy dołączonego do urządzenia programu komputerowego poszczególnych komponentów składu ciała. Sprawność fizyczna zostanie zmierzona przy pomocy wystandaryzowanych testów. Analizie zostaną poddane rutynowe pomiary laboratoryjne.