Wczytywanie strony...

Tematyka badań naukowych

Analiza wpływu wybranych suplementów roślinnych na układ immunologiczny u wysokokwalifikowanych wioślarzy

dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-StejnbornKierownik projektu
dr Piotr Basta
dr Piotr Basta 
dr Jerzy Trzeciak
dr Jerzy Trzeciak 
dr Ewa Latour
dr Ewa Latour 

Grant realizowany w ramach programu: „Rozwój Sportu Akademickiego”

Projekt badawczy N RSA3 03453.

Opis projektu:

W badaniach przeprowadzonych  u zawodników wyczynowych oceniono zmiany zachodzące pod wpływem maksymalnego wysiłku fizycznego w ilości bezwzględnej niektórych limfocytów cytotoksycznych (NK, Tγδ, CTL) oraz ilości limfocytów regulatorowych (Treg) dokonując porównania pomiędzy grupą badaną (suplementowaną: spiruliną, l-teaniną oraz tragankiem), a grupą kontrolną (otrzymującą placebo). Równolegle poddano ocenie zaburzenia równowagi Th1/Th2  za pomocą zmian poziomu stężenia cytokin: IL- 2 i INTγ wytwarzanych przez  limfocyty Th1, a na drugim biegunie m.in., IL- 4 i IL- 10 wytwarzane przez limfocyty Th2.

Wpływ suplementacji siarą na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, stan zapalny i gospodarkę żelazem u zawodniczek trenujących koszykówkę

dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-StejnbornKierownik projektu
dr Piotr Basta
dr Piotr Basta 
dr Jerzy Trzeciak
dr Jerzy Trzeciak 
mgr Dariusz Maciejewski
mgr Dariusz Maciejewski

Grant realizowany w ramach programu: „Projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

Projekt badawczy RPLB.01.01.00-08-0062/16.

Opis projektu:

W badaniach przeprowadzonych w ramach grantu analizowano wpływ podaży siary bydlęcej na wykładniki stanu zapalnego, równowagę prooksydacyjno – antyoksydacyjną oraz gospodarkę żelazem u zawodniczek trenujących koszykówkę (IGF -1, IgG, testoste, cortyzol, IL - 1α, IL – 2, IL-6, IL-10, IL-13, TNFα, ferrytyna, mioglobina, hepcydyna, transferryna, lactofferyna, tryptofan, albuminy, hemopexyna, TAC (poziom całkowitych antyoksydantów), SOD (dysmutaza ponadtlenkowa), PC (grupy karbonylowe), TBARS (produkty peroksydacji lipidów), LDH (dehydrogenaza mleczanowa), CK (kinaza keratynowa). Ponadto analizowano wpływ siary na skład ciała, cechy somatyczne oraz wybrane parametry wysiłkowe (wydolność, szybkość, siła).

Porównanie skuteczności hydroterapii (Watsu) i terapii manualnej u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

dr Anita Kulik
dr Anita KulikKierownik projektu
dr Jerzy Trzeciak
dr Jerzy Trzeciak 

Współpraca z:

  • dr n. med. lek. med. Krzysztof Chrobrowski – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  • lek. med. Dariusz Kozerawski – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie
  • dr n. med. Monika Kuczma – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Opis projektu:

Celem badań jest ocena i porównanie terapii manualnej wykorzystującej mobilizacje stawowe, terapię tkanek miękkich i techniki rozciągające mięśnie i inne tkanki okołostawowe oraz Watsu (metoda pracy z ciałem w środowisku wodnym, wykorzystująca elementy stretchingu, masażu, mobilizacji, technik powięziowych) w przypadku dolegliwości chorych z dysfunkcją stawu biodrowego, w szczególności na: stopień nasilenia bólu, ruchomość stawu biodrowego, radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego. Terapia manualna znalazła potwierdzenie swej skuteczności w publikacjach różnych autorów jednak dotychczas opublikowano pojedyncze prace badawcze sugerujące korzystny wpływ Watsu w przebiegu ciąży, w leczeniu fibromialgii, niedowładu połowiczego typu spastycznego, depresji. Istnienie niewielkiej liczby doniesień na temat skuteczności metody Watsu jest wskazaniem do prowadzenia dalszych badań nad jej wpływem na stan zdrowia chorych z różnymi schorzeniami, także z dysfunkcją stawu biodrowego.

Ocena sprawności fizycznej, równowagi, analiza składu ciała u osób z niepełnosprawnością intelektualną

dr Anita Kulik
dr Anita KulikKierownik projektu
dr Dorota Pilecka
dr Dorota Pilecka 

Współpraca z:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy, przy ul. Wyszyńskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim;
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej, przy ul. Czereśniowej w Gorzowie Wielkopolskim

Opis projektu:

Celem badań jest ocena i porównanie sprawności fizycznej, równowagi statycznej, ryzyka upadków, składu ciała u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badaniami objęte są osoby z niepełnosprawnością intelektualną będące podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uwarunkowania rozwoju koordynacji ruchowej

dr hab. Piotr Żurek
dr hab. Piotr ŻurekKierownik Zespołu
dr Izabela Zaleska-Posmyk
dr Izabela Zaleska-Posmyk
dr Piotr Wójciak
dr Piotr Wójciak 
mgr inż. Emilian Duda
mgr inż. Emilian Duda

Współpraca z:

  • prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  • dr Robert Podstawski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opis projektu:

Celem badań jest określenie różnych uwarunkowań rozwoju koordynacji ruchowej oraz przejawiania wybranych zdolności motorycznych osób o zróżnicowanej aktywności fizycznej/poziomie sportowym. Zespół prowadzi m.in. badania w ramach diagnozowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej w profilaktyce otyłości dzieci w wieku 7-12 lat. Prowadzone są także badania zawodników różnych dyscyplin sportowych, przy współpracy m.in. z Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Związkiem Zapaśniczym oraz klubami w Gorzowie i na terenie całego kraju.

Funkcjonowanie osi HPA pod wpływem intensywnego, długotrwałego wysiłku fizycznego u młodych sportowców

dr Joanna<br/>Ostapiuk-Karolczuk
dr Joanna
Ostapiuk-Karolczuk
dr Anna<br/>Kasperska
dr Anna
Kasperska
dr Izabela<br/>Zaleska-Posmyk
dr Izabela
Zaleska-Posmyk

Ocena wpływu intensywnego treningu na zmiany w układzie immunologicznym i endokrynnym w kontekście przemęczenia funkcjonalnego i niefunkcjonalnego

dr Joanna<br/>Ostapiuk-Karolczuk
dr Joanna
Ostapiuk-Karolczuk
dr Anna<br/>Kasperska
dr Anna
Kasperska

Opis projektów:

Sprawne funkcjonowanie obu układów: nerwowego, immunologicznego i endokrynnego jest kluczowe, by trening mógł odnieść pożądane skutki. Ich wzajemne interakcje są odpowiedzialne za procesy adaptacji do wysiłku fizycznego, jednakże w sytuacji przeciążenia mogą prowadzić do rozwinięcia się u sportowców syndromu przetrenowania, który może nawet zakończyć sportową karierę. Dotyczy to szczególnie najmłodszych sportowców, którzy z racji wzrostu i rozwoju są szczególnie narażeni na zaburzenia ich funkcjonowania. Głównym celem obu projektu jest monitorowanie funkcjonowania i wzajemnych interakcji układów nerwowego, immunologicznego i endokrynnego sportowców pod wpływem intensywnego treningu, a także ocena stopnia uszkodzeń wywołanych różnego typy obciążeniami w obrębie mięśni oraz krwinek. W badaniach są wykorzystane metody immunoenzymatyczne oraz genetyczne.

Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z zaburzeniem czynności nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi

dr hab. Sławomir Marszałek
dr hab. Sławomir MarszałekKierownik projektu
mgr Maciej Górecki
mgr Maciej Górecki  

Opis projektu:

Celem głównym badań, jest stworzenie autorskiego postępowania usprawniającego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych u chorych z uszkodzeniem nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi.

Chorzy po wcześniejszych badaniach wstępnych obejmujących m.in. wywiad, ocena poziomu bólu, określenie zakresów ruchu barku oraz głowy i szyi, potencjałów elektrycznych mięśni wskaźnikowych przy użyciu aparatu EMG powierzchniowego, elastyczności tkanki bliznowatej pola operowanego z użyciem USG z elastografią zostaną poddani indywidualnej terapii fizjoterapeutycznej z zastosowaniem technik: stymulacji nerwowo-mięśniowej, manipulacji powięzi, manualnego rozluźnienia mięśniowo-powięziowego, energizacji mięśni, poizometrycznej relaksacji mięśni, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji. W ich wyniku spodziewane jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie ruchomości barku oraz głowy i szyi, odzyskanie lub polepszenie funkcji nerwu dodatkowego, zmniejszenie restrykcji tkankowych i poprawa jakości życia chorych.

© 2016-2021 Centralne Laboratorium Badawcze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu