Analizator hematologiczny Mythic 18 jest 18 parametrowym analizatorem służącym do morfologii krwi.

Analizie poddawanych jest 18 parametrów, m.in.:

 • Hematokryt
 • Liczba erytrocytów
 • Hemoglobina
 • MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)
 • MCV (średnia objętość krwinki czerwonej)
 • Liczba płytek krwi
 • Liczba białych krwinek
 • Liczba granulocytów
 • Liczba limfocytów i monocytów
 • Liczba trombocytów
 • Prokalcytonina
 • Wskaźnik anizocytozy płytek krwi