Opis Laboratorium

Laboratorium Genetyki wyposażone jest w nowoczesny sprzęt służący do analizy materiału genetycznego, w tym urządzenia do izolacji i oczyszczania materiału genetycznego, do pomiarów stężenia kwasów nukleinowych, do elektroforezy oraz sprzęt umożliwiający wykrywanie, powielanie oraz identyfikację kwasów nukleinowych w technice RT-PCR. Stosowane w laboratorium metody hybrydyzacji kwasów nukleinowych pozwalają również na oznaczanie genotypów np. wirusów lub bakterii.

Image

Aparatura pomocnicza

Image

Termoblok Biosan TDB-120

Image

Homogenizator ręczny PRO200

Image

Homogenizator ręczny Mixy Professional

Image

Waga precyzyjna Kern EG

Image

Komora laminarna do PCR UVT-S-AR

Image

Dygestorium

Image

Wytwornica lodu NTF SLF190

Image

Wytwornica wody ultraczystej SolPure XIO

Image

Pipety automatyczne

Umiejscowienie Laboratorium

Image