LightCycler 96 (ROCHE) daje możliwości jednoczesnego namnażania DNA oraz monitorowania ilości produktów powstających podczas kolejnych cykli (amplikonów) w paskach od 8 probówek do 96 prób jednocześnie. Umożliwia analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników fluorescencyjnych i sond molekularnych (SYBR Green I, LC Green, ResoLight Dye, sondy hydrolizujące typu TaqMan).