Transluminator

Jest źródłem promieniowania ultrafioletowego. Jest wykorzystany do wzbudzenia świecenia barwników wprowadzonych do (rozdzielonych elektroforetycznie w żelu agarozowym) cząsteczek DNA. Na podstawie świecących prążków określa się lokalizację poszczególnych fragmentów DNA oraz ich jakość, stopień zanieczyszczania i degradacji. Analiza DNA jest podstawowym narzędziem przy ocenie wydajności oraz prawidłowości przebiegu procesów jego ekstrakcji oraz amplifikacji.

© 2016-2021 Centralne Laboratorium Badawcze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu