Jest źródłem promieniowania ultrafioletowego. Jest wykorzystany do wzbudzenia świecenia barwników wprowadzonych do (rozdzielonych elektroforetycznie w żelu agarozowym) cząsteczek DNA. Na podstawie świecących prążków określa się lokalizację poszczególnych fragmentów DNA oraz ich jakość, stopień zanieczyszczania i degradacji. Analiza DNA jest podstawowym narzędziem przy ocenie wydajności oraz prawidłowości przebiegu procesów jego ekstrakcji oraz amplifikacji.