Aparat umożliwia rozdział w polu elektrycznym mieszaniny związków chemicznych i biomolekuł do celów diagnostycznych i badawczych, dokonywać preparatywny oraz ilościowy rozdział cząsteczek w celu uzyskania jednakowych frakcji. Za pomocą technik elektroforetycznych można badać DNA, białka, peptydy, aminokwasy oraz określać ich czystość i jednorodność.