Biodex System 4 Pro to zestaw do oceny stanu funkcjonalnego układu nerwowo-mięśniowego w warunkach:

  • pracy izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej),
  • pracy izometrycznej,
  • pracy izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej),
  • reaktywnej pracy ekscentrycznej,
  • ruchu biernego.

Biodex System 4 Pro służy również do treningu nerwowo-mięśniowego oraz oceny jego skuteczności.

System ten posiada możliwość pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej.