Dynamometr

Dynamometr do pomiaru siły uchwytu.

© 2016-2021 Centralne Laboratorium Badawcze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu