Pomiar czasu reakcji na zewnętrzne bodźce świetlne lub dźwiękowe. Możliwość wyboru programu sterującego ekspozycją bodźców:

  • prosty (reakcja dowolną kończyną na każdy sygnał),
  • złożony (reakcja na wybrane sygnały określoną kończyną).