Laboratoryjny miernik CP-511 zapewnia pomiar pH, potencjału redox oraz temperatury. Jest to model służący do wykonywania kontroli podstawowych parametrów roztworów wodnych.