pH Metr

Laboratoryjny miernik CP-511 zapewnia pomiar pH, potencjału redox oraz temperatury. Jest to model służący do wykonywania kontroli podstawowych parametrów roztworów wodnych.

© 2016-2021 Centralne Laboratorium Badawcze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu