Platforma to dokładny system elektroniczny do rejestrowania i oceny rozkładu ciśnienia pod stopą w warunkach statycznych i dynamicznych. Daje możliwość analizy chodu oraz oceny równowagi. Platforma zapewnia dokładne, wiarygodne informacje do analizy funkcji stopy i diagnozowania jej patologii tj. deformacje stóp i ich nieprawidłowe działanie.