System ocena równowagi i kontroli sensomotorycznej współpracujący z platformą z niestabilnym podłożem. W zależności od potrzeb można prowadzić testy stabilności w warunkach stabilnego i niestabilnego podłoża podczas różnorodnych prób (np.: stanie swobodne, stanie jednonóż, chód w miejscu, z otwartymi bądź zamkniętymi oczyma), łącznie z testami prowokacyjnymi (zewnętrzne bodźce zakłócające zachowanie równowagi).

Posturograf dwupłytowy umożliwia niezależny pomiar zmian położenia punktów przyłożenia sił reakcji podłoża „pochodzących” od prawej i lewej stopy kończyn dolnych.