Spektrofotometr UVM340 działa w zakresie długości fal od 340 do 800 nm. Jest podstawowym narzędziem stosowanym w detekcji celu molekuł. Jego zasada działania opiera się na ilościowym pomiarze absorpcji światła przez próbkę. Spektrofotometr przeznaczony do analiz na płytkach.

Zastosowania spektrofotometru:

  • analiza białek, hormonów,
  • badania cytotoksyczności,
  • badania kinetyki enzymatycznej,
  • analiza proliferacji, apoptozy komórek.