Przyrząd umożliwia pomiar mocy w czasie pojedynczego ruchu. W zależności od konfiguracji stanowiska pomiarowego można zmierzyć moc np.: w wyskoku, w ćwiczeniach ze sztangą (podnoszenie, wyciskanie, dociąganie). Ze względu na mobilność jest urządzeniem przydatnym w procesie „trening – test – nauka”.